۲۱ آبان، ۱۴۰۲

A 154: آفر ویژه اخذ شهروندی ترکیه و سرمایه گذاری، واقع در منطقه بشیکتاش

A 154: آفر ویژه اخذ شهروندی ترکیه و سرمایه گذاری، واقع در منطقه بشیکتاش شروع قیمت ها از: ۱،۰۳۶،۰۰۰ دلار (قیمت ها به صورت ماهانه تغییر […]
۲۱ آبان، ۱۴۰۲

A 153: آفر ویژه اخذ شهروندی و سرمایه گذاری واقع در منطقه آتاکوی

A 153: آفر ویژه اخذ شهروندی و سرمایه گذاری واقع در منطقه آتاکوی شروع قیمت ها از: ۶۸۰ هزار دلار (قیمت ها به صورت ماهانه تغییر […]
۲۱ آبان، ۱۴۰۲

A 152: آفر ویژه مناسب اخذ شهروندی و اقامت ترکیه پروژه ای با کانسپت خانوادگی، واقع در منطقه کایتانه

A 152: آفر ویژه مناسب اخذ شهروندی و اقامت ترکیه پروژه ای با کانسپت خانوادگی، واقع در منطقه کایتانه شروع قیمت ها از: ۲۸۵ هزار دلار […]
۲۱ آبان، ۱۴۰۲

A 151: آفر ویژه مناسب اخذ شهروندی ترکیه و سرمایه گذاری پروژه ای در جوار جنگل بلگراد واقع در منطقه ماسلاک/ساریر

A۱۵۱: آفر ویژه مناسب اخذ شهروندی ترکیه و سرمایه گذاری پروژه ای در جوار جنگل بلگراد واقع در منطقه ماسلاک/ساریر شروع قیمت ها از: ۵۴۰ هزار […]
۲۰ آبان، ۱۴۰۲

A 150 آفر ویژه مناسب اخذ شهروندی ترکیه و سرمایه گذاری واقع در منطقه ماسلاک/ساریر

A 150 آفر ویژه مناسب اخذ شهروندی ترکیه و سرمایه گذاری واقع در منطقه ماسلاک/ساریر واقع در منطقه ماسلاک/ساریر شروع قیمت ها از: ۳۳۵ هزار دلار […]
۲۰ آبان، ۱۴۰۲

A 149 آفر ویژه مناسب اخذ شهروندی ترکیه و سرمایه گذاری

A 149 آفر ویژه مناسب اخذ شهروندی ترکیه و سرمایه گذاری واقع در مرکز استانبول منطقه شیشلی پروژه ای با کانسپت مسکونی، اداری و تجاری شروع […]
۱۱ شهریور، ۱۴۰۲

آتاتورک که بود؟ زندگینامه آتاتورک

آتاتورک که بود؟ زندگینامه آتاتورک آتاتورک که بود؟ مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری و اولین رئیس جمهور ترکیه و در عین حال محبوب ترین شخصیت عصر […]
۱۵ آذر، ۱۴۰۱

A 148 آفر ویژه مناسب سرمایه گذاری و اخذ شهروندی ترکیه در باهچشهیر

A 148 آفر ویژه مناسب سرمایه گذاری و اخذ شهروندی ترکیه در باهچشهیر ✔️لوکیشن باهچشهیر ✔️شرکت سازنده معتبر ✔️دارای مرکز خرید ✔️استارباکس ✔️میگروس ✔️داروخانه در خود […]
۱۵ آذر، ۱۴۰۱

A 147 آفر ویژه اخذ اقامت و شهروندی، عمارت لوکس در بخش اروپایی غربی استانبول ​

A 147 آفر ویژه اخذ اقامت و شهروندی، عمارت لوکس در بخش اروپایی غربی استانبول  ✔️عمارت لوکس در بخش اروپایی غربی استانبول ✔️تریپلکس داری ده اتاق […]