۲۲ تیر، ۱۴۰۱

A 128 آفر ویژه ویلایی برای شهروندی

A 128 آفر ویژه ویلایی برای شهروندی یک پروژه شهرکی مدرن در منطقه ساحلی  دارای ساخت مدرن  فول اسمارت  شهرک زیبا با ویو دریا  شروع متراژ […]
۲۲ تیر، ۱۴۰۱

A 127 آفر ویژه شهروندی و اخذ اقامت گولت باهچشهیر

A 127 آفر ویژه شهروندی و اخذ اقامت گولت باهچشهیر منطقه گولت باهچشهیر در بهترین لوکیشن سبز منطقه  یک رزیدانس با کنسپت هتل پنج ستاره  بابی […]
۲۲ تیر، ۱۴۰۱

A 126 آفر ویژه یک رزیدانس در منطقه نیشانتاشی

A 126 آفر ویژه یک رزیدانس در منطقه نیشانتاشی شروع قیمت یک خوابه ها از ۵۹۹ هزار دلار  بصورت کنسپت هتل هفت ستاره  دسترسی راحت به […]
۲۲ تیر، ۱۴۰۱

A 125 آفر ویژه یک رزیدانس با ویو پانورامیک دریاچه

A 125 آفر ویژه یک رزیدانس با ویو پانورامیک دریاچه در منطقه ساحلی کوچیکچکمجه  دارای بالکن های بزرگ با ویو دریا  دارای فضای سبز طراحی شده  […]
۲۲ تیر، ۱۴۰۱

A 124 آفر ویژه پروژه ای لوکس در منطقه آسیایی

A 124 آفر ویژه پروژه ای لوکس در منطقه آسیایی کادیکوی بغداد  دارای چهار برج باغ لوکس  از واحدهای یک تا پنج خواب  شروع قیمت ها […]
۲۲ تیر، ۱۴۰۱

A 123 آفر ویژه شهروندی ترکیه 7 ستاره یک خوابه

A 123 آفر ویژه شهروندی ترکیه 7 ستاره یک خوابه با دو واحد یک خوابه در یک رزیدانس فول هفت ستاره  واحد یک خوابه ۹۰ متری  […]
۲۲ تیر، ۱۴۰۱

A 122 آفر ویژه شهروندی ترکیه 7 ستاره یک و سه خوابه

A 122 آفر ویژه شهروندی ترکیه 7 ستاره با دو واحد یک و سه خوابه در یک رزیدانس فول هفت ستاره  واحد یک خوابه ۹۰ متری  […]
۲۲ تیر، ۱۴۰۱

A 121 آفر ویژه در بهترین لوکیشن اروپایی غربی استانبول

A 121 آفر ویژه در بهترین لوکیشن اروپایی غربی استانبول واحدهای یک خوابه شروع قیمت از ۱۴۰ هزار دلار  با شرایط اقساط بدون بهره یک ساله […]
۲۲ تیر، ۱۴۰۱

A 120 منطقه غرب اروپایی آفر ویژه

A 120 منطقه غرب اروپایی آفر ویژه نزدیک ترین پروژه به طرح دولتی کانال استانبول  منطقه اسپارتاکوله  نزدیک مترو خط هالکالی  فاصله تا تکسیم ۴۵ دقیقه  […]