۲۰ اسفند، ۱۴۰۰

King 112 پروژه ای لوکس در منطقه شیشلی و محدوده مجیدیه کوی

پروژه ای لوکس در منطقه شیشلی و محدوده مجیدیه کوی – کد 112 پروژه ای لوکس در منطقه شیشلی و محدوده مجیدیه کوی  رزیدانس لوکس و […]
۲۰ اسفند، ۱۴۰۰

King 111 خیابان بغداد، لوکس ترین خیابان که نامی آشنا برای تمامی سرمایه گذاران است​

خیابان بغداد، لوکس ترین خیابان که نامی آشنا برای تمامی سرمایه گذاران است (کد King 111) خیابان بغداد نیازی  به توضیح و تفسیر ندارد لوکس ترین […]
۲۰ اسفند، ۱۴۰۰

پروژه King 110

پروژه King 110 پروژه ای سوپر لوکس با متریال های وارداتی در برند ترین لوکیشن استانبول نیشانتاشی لوکس ترین رزیدانس از نظر معماری و شرکت سازنده […]