۲۰ اسفند، ۱۴۰۰

پروژه King 114 پروژه ای سوپر لوکس در منطقه ساریر

پروژه King 114 پروژه ای سوپر لوکس در منطقه ساریر پروژه ای سوپر لوکس در منطقه ساریر  بلندترین برج مسکونی و اداری در خاورمیانه  سازنده یکی […]
۲۰ اسفند، ۱۴۰۰

پروژه King 113 پروژه ای با کنسپت کاملا خانوادگی

پروژه King 113 پروژه ای با کنسپت کاملا خانوادگی پروژه ای با کنسپت کاملا خانوادگی  ساخت معقول و نقشه های خوب  لوکیشن اروپایی غربی استانبول  از […]
۲۰ اسفند، ۱۴۰۰

King 112 پروژه ای لوکس در منطقه شیشلی و محدوده مجیدیه کوی

پروژه ای لوکس در منطقه شیشلی و محدوده مجیدیه کوی – کد 112 پروژه ای لوکس در منطقه شیشلی و محدوده مجیدیه کوی  رزیدانس لوکس و […]
۲۰ اسفند، ۱۴۰۰

King 111 خیابان بغداد، لوکس ترین خیابان که نامی آشنا برای تمامی سرمایه گذاران است​

خیابان بغداد، لوکس ترین خیابان که نامی آشنا برای تمامی سرمایه گذاران است (کد King 111) خیابان بغداد نیازی  به توضیح و تفسیر ندارد لوکس ترین […]
۲۰ اسفند، ۱۴۰۰

پروژه King 110

پروژه King 110 پروژه ای سوپر لوکس با متریال های وارداتی در برند ترین لوکیشن استانبول نیشانتاشی لوکس ترین رزیدانس از نظر معماری و شرکت سازنده […]