۲۱ اسفند، ۱۴۰۰

King V2 پروژه ای ویلایی در قسمت اروپایی جدید

King V2 پروژه ای ویلایی در قسمت اروپایی جدید King V2 پروژه ای ویلایی در قسمت اروپایی جدید  ۲۵۰۰ متر زمین  ۵۰۰ متر زیربنا  پنج خوابه […]
۲۱ اسفند، ۱۴۰۰

King V1 پروژه ای ویلایی در منطقه ساریر

King V1 پروژه ای ویلایی در منطقه ساریر King V1 پروژه ای ویلایی در منطقه ساریر  دارای ۲۰۰۰ متر زمین  و پنج خواب مستر  استخر اختصاصی  […]
۲۰ اسفند، ۱۴۰۰

King 128 پروژه شهرکی در بهترین لوکیشن فلوریا

King 128 پروژه شهرکی در بهترین لوکیشن فلوریا پروژه شهرکی در بهترین لوکیشن فلوریادارای بلوک های مسکونی در یک محیطی خانوادگی با ویو دریا واحدهای یک […]
۲۰ اسفند، ۱۴۰۰

King 127 پروژه ای با کنسپت هتل هفت ستاره

King 127 پروژه ای با کنسپت هتل هفت ستاره پروژه ای با کنسپت هتل هفت ستاره لوکیشن کادیکوی و نزدیک به بستانجی سازنده معتبر ترک متریال […]
۲۰ اسفند، ۱۴۰۰

King 126 پروژه ای در منطقه اروپایی اسنیورت

King 126 پروژه ای در منطقه اروپایی اسنیورت پروژه ای در منطقه اروپایی اسنیورت بلندترین برج منطقه سازنده معتبر دارای لوکیشن خوب و دسترسی به مترو […]
۲۰ اسفند، ۱۴۰۰

King 125 پروژه ای با ساخت منحصر بفرد

King 125 پروژه ای با ساخت منحصر بفرد پروژه ای با ساخت منحصر بفرد  در منطقه اروپایی قدیم استانبول مرتر  دارای واحدهای دو خوابه تا چهار […]
۲۰ اسفند، ۱۴۰۰

King 124 پروژه تک رزیدانس در لوکیشن اروپایی اسنیورت

King 124 پروژه تک رزیدانس در لوکیشن اروپایی اسنیورت پروژه تک رزیدانس در لوکیشن اروپایی اسنیورت دارای واحدهای یک تا سه خواب رزیدانس خانوادگی و با […]
۲۰ اسفند، ۱۴۰۰

King 123 پروژه ای با کنسپت کامل رزیدانس در غرب استانبول​

King 123 پروژه ای با کنسپت کامل رزیدانس در غرب استانبول پروژه ای با کنسپت کامل رزیدانس در غرب استانبول دارای امکانات  رستوران  مدرسه  سینما  داروخانه  […]
۲۰ اسفند، ۱۴۰۰

King 122 پروژه ای لوکس در ساحل فلوریا​

King 122 پروژه ای لوکس در ساحل فلوریا پروژه ای لوکس در ساحل فلوریا  دارای واحدهای دو خواب تا پنج خواب با ساحل اختصاصی  مجموعه ای […]